D02014KPST.KQST Jimmy Choo có gót trơn và gót đính đá như hình ạ.

Thông tin

Tính năng và Hỗ trợ

Gọi Hotline: 0914 25 05 14 Toàn thời gian