21CL3005ZM Váy Zimmerman cổ tròn, tay dài kiểu cổ điển

21CL3005ZM Váy Zimmerman cổ tròn, tay dài kiểu cổ điển. Size

Mã OP, vai 31, ngực 84, eo 66, dài 86, tay 64.

0, vai 32, ngực 88, eo 70, dài 87, tay65.

1, vai 33, ngực 92, eo 74, dài 88, tay 66.

2, vai 34, ngực 96, eo 78, dài 89, tay 67.

Thông tin

Tính năng và Hỗ trợ

Gọi Hotline: 0914 25 05 14 Toàn thời gian